Fra demonstrasjonen 14. mars
Fra demonstrasjonen 14. mars

OBS: ny dato: Fredag 24. april er det på’an igjen:

Vi samles på Torgallmenningen kl 14.
Begynn gjerne streik på skolene kl 12 eller når det passer!

14. mars i fjor streiket 4.000 ungdommer i Bergen, 22. mars streiket 40.000 over hele landet

Få med deg vennene dine, klassen, skolen – eller streik aleine! Velkommen på Torgallmenningen 24. april!

Vi skal bli mange – flere tusen!

Demonstrasjon Torgallm 14. mars

Klimaopprøret er en klimabevegelse som ønsker en bedre fremtid for kloden vår og at politikerne gjør mer for å oppnå nettopp dette. I for mange år har det vært mye prat om tiltak, men uten handling som monner. Norske klimagassutslipp er langt fra å gå ned som planlagt og oljeindustrien ruller og går for fullt. Vi ønsker å stå sammen for å demonstrere mot den tafatte klimapolitikken som Norge driver med, og vi vil vise at den unge generasjonen ikke godtar at fremtiden vår blir stjålet fra oss!

PAROLER

Nå har det vært nok «bla bla bla». Vi krever effektiv handling:

 • Full stans i all oljeleting, start avvikling av olje- og gassproduksjonen nå

 • Klimagassutslippene i Norge må kuttes med over 10 prosent per år

 • Norge må bidra atskillig mer til klimatilpasning og bærekraftig omstilling i lavinntektsland – 65 milliarder kroner per år

 • Flytt investeringene fra fossilt til grønne arbeidsplasser

 • Alt fossilt må bli dyrt – gi pengene til folket

 • Ingen nye motorveier eller rullebaner – elektrifiser kortbanenettet

 • Fjern alle insentivordninger for økt flyging

 • Storsatsing på kollektivt, sykkel, elektriske skip og lyntog

 • Desentralisering for miljøet

 • Overgang til et mer bærekraftig landbruk

 • Norge må fremme internasjonal flyktningstatus for klimaflyktninger

Fraværsinformasjon:

Som vi alle husker fra forrige gang, ble fraværsreglene virkelig satt på prøve. Er ikke klimakampen litt viktigere enn to-tre timers fravær? Om det er problemer og fy med 10%, vil det bli delt ut fraværspapirer, som det da er opp til lærer/administrasjon om skal godkjennes eller ikke. Dette har variert fra skole til skole. Hør med læreren din!

Mer info kommer!

Lukk meny