Demonstrasjon Torgallm 14. mars 2019

Klimaopprøret er en klimabevegelse som ønsker en bedre fremtid for kloden vår og at politikerne gjør mer for å oppnå nettopp dette. I for mange år har det vært mye prat om tiltak, men uten handling som monner. Norske klimagassutslipp er langt fra å gå ned som planlagt og oljeindustrien ruller og går for fullt. Vi ønsker å stå sammen for å demonstrere mot den tafatte klimapolitikken som Norge driver med, og vi vil vise at den unge generasjonen ikke godtar at fremtiden vår blir stjålet fra oss!

PAROLER

Nå har det vært nok «bla bla bla». Vi krever effektiv handling:

 • Stans klimaranet fra barn og ungdom!

 • No action – no future!

 • Full stans i all oljeleting, start avvikling av olje- og gassproduksjonen nå

 • Klimagassutslippene i Norge må kuttes med over 10 prosent per år

 • Norge må bidra atskillig mer til klimatilpasning og bærekraftig omstilling i lavinntektsland – 65 milliarder kroner per år

 • Flytt investeringene fra fossilt til grønne arbeidsplasser

 • Alt fossilt må bli dyrt – gi pengene til folket

 • Ingen nye motorveier eller rullebaner – elektrifiser kortbanenettet

 • Fjern alle insentivordninger for økt flyging

 • Storsatsing på kollektivt, sykkel, elektriske skip og lyntog

 • Desentralisering for miljøet

 • Overgang til et mer bærekraftig landbruk

 • Norge må fremme internasjonal flyktningstatus for klimaflyktninger