Fra demonstrasjonen 14. mars
Fra demonstrasjonen 14. mars 2019

Planene for ny skolestreik og demonstrasjon mot klimaranet har blitt stoppet gang på gang av covid-19. Nå skjer det:

Torgallmenningen fredag 25. mars kl 13!

Ta med deg venner, klassen, læreren, foreldrene dine, barna dine – vi må vise at vi ikke finner oss i at klimaranet fra barn og ungdom bare fortsetter.

14. mars 2019 streiket 4.000 ungdommer i Bergen. En knapp uke seinere streiket 40.000 over hele landet

Klimatrusselen rykker stadig nærmere, og tar ikke hensyn til pandemien vi må slite med. Så vi må holde trykket oppe og kreve effektive klimatiltak fra regjering og storting!

Neste gang skal vi bli mange – flere tusen!

Demonstrasjon Torgallm 14. mars 2019

Klimaopprøret er en klimabevegelse som ønsker en bedre fremtid for kloden vår og at politikerne gjør mer for å oppnå nettopp dette. I for mange år har det vært mye prat om tiltak, men uten handling som monner. Norske klimagassutslipp er langt fra å gå ned som planlagt og oljeindustrien ruller og går for fullt. Vi ønsker å stå sammen for å demonstrere mot den tafatte klimapolitikken som Norge driver med, og vi vil vise at den unge generasjonen ikke godtar at fremtiden vår blir stjålet fra oss!

PAROLER

Nå har det vært nok «bla bla bla». Vi krever effektiv handling:

 • Stans klimaranet fra barn og ungdom!

 • No action – no future!

 • Full stans i all oljeleting, start avvikling av olje- og gassproduksjonen nå

 • Klimagassutslippene i Norge må kuttes med over 10 prosent per år

 • Norge må bidra atskillig mer til klimatilpasning og bærekraftig omstilling i lavinntektsland – 65 milliarder kroner per år

 • Flytt investeringene fra fossilt til grønne arbeidsplasser

 • Alt fossilt må bli dyrt – gi pengene til folket

 • Ingen nye motorveier eller rullebaner – elektrifiser kortbanenettet

 • Fjern alle insentivordninger for økt flyging

 • Storsatsing på kollektivt, sykkel, elektriske skip og lyntog

 • Desentralisering for miljøet

 • Overgang til et mer bærekraftig landbruk

 • Norge må fremme internasjonal flyktningstatus for klimaflyktninger

Vel møtt!