Fra demonstrasjonen 14. mars
Fra demonstrasjonen 14. mars

Planene for ny skolestreik og demonstrasjon mot klimaranet har blitt stoppet gang på gang av covid-19. Nå satser vi på at situasjonen er slik at vi kan planlegge ny aktivitet. Bli med!

Vil du bli med og organisere ny klimastreik og demonstrasjon våren 2022? Send en epost til

14. mars 2019 streiket 4.000 ungdommer i Bergen. En knapp uke seinere streiket 40.000 over hele landet

Klimatrusselen rykker stadig nærmere, og tar ikke hensyn til pandemien vi må slite med. Så vi må holde trykket oppe og kreve effektive klimatiltak fra regjering og storting!

Neste gang skal vi bli mange – flere tusen!

Demonstrasjon Torgallm 14. mars

Klimaopprøret er en klimabevegelse som ønsker en bedre fremtid for kloden vår og at politikerne gjør mer for å oppnå nettopp dette. I for mange år har det vært mye prat om tiltak, men uten handling som monner. Norske klimagassutslipp er langt fra å gå ned som planlagt og oljeindustrien ruller og går for fullt. Vi ønsker å stå sammen for å demonstrere mot den tafatte klimapolitikken som Norge driver med, og vi vil vise at den unge generasjonen ikke godtar at fremtiden vår blir stjålet fra oss!

PAROLER

Nå har det vært nok «bla bla bla». Vi krever effektiv handling:

 • Full stans i all oljeleting, start avvikling av olje- og gassproduksjonen nå

 • Klimagassutslippene i Norge må kuttes med over 10 prosent per år

 • Norge må bidra atskillig mer til klimatilpasning og bærekraftig omstilling i lavinntektsland – 65 milliarder kroner per år

 • Flytt investeringene fra fossilt til grønne arbeidsplasser

 • Alt fossilt må bli dyrt – gi pengene til folket

 • Ingen nye motorveier eller rullebaner – elektrifiser kortbanenettet

 • Fjern alle insentivordninger for økt flyging

 • Storsatsing på kollektivt, sykkel, elektriske skip og lyntog

 • Desentralisering for miljøet

 • Overgang til et mer bærekraftig landbruk

 • Norge må fremme internasjonal flyktningstatus for klimaflyktninger

Mer info kommer!