Streik og demonstrasjon for klima 24. mai

Fra demonstrasjonen 14. mars
Fra demonstrasjonen 14. mars

Nå er det på’an igjen:

24. mai er det nasjonal og internasjonal elevstreik for klimaet. Vi samles på Torgallmenningen kl 13.
Begynn gjerne streik på skolene kl 12 eller tidligere!

14. mars streiket 4000 ungdommer i Bergen,
22. mars streiket 40 000 over hele landet.
Har politkerne vist tegn til handling siden det? NEI.

24. mai deltar vi, sammen med hele landets Natur og Ungdom, i global skolestreik, for hva fikk den streikende ungdom ut av sist streik? svaret er; klapp på skulderen og fine ord fra regjeringen. Vi krever handling, og vi krever det NÅ!
Politikernes klimaignoranse kan ikke fortsette!

Demonstrasjon Torgallm 14. mars

Klimaopprøret er en klimabevegelse som ønsker en bedre fremtid for kloden vår og at politikerne gjør mer for å oppnå nettopp dette. I for mange år har det vært mye prat om tiltak, men uten handling som monner. Norske klimagassutslipp er langt fra å gå ned som planlagt og oljeindustrien ruller og går for fullt. Vi ønsker å stå sammen for å demonstrere mot den tafatte klimapolitikken som Norge driver med, og vi vil vise at den unge generasjonen ikke godtar at fremtiden vår blir stjålet fra oss!

PAROLER

Nå har det vært nok «bla bla bla». Vi krever effektiv handling:

 • Full stans i all oljeleting og start avvikling av oljeproduksjonen
  Store deler av oljen og gassen som allerede er funnet kan ikke brennes. Det er absurd å lete etter mer.
 • Investeringer fra fossilt til grønne arbeidsplasser
  Enorme summer investeres i ødeleggelsen av vår framtid. Bruk heller pengene til grønn omstilling!
 • Alt fossilt må bli dyrt – gi pengene til folket
  Så lenge fossilt er billigst, blir det brent. Avgiftene må bli høyere, og returneres til folket på en rettferdig måte for å sikre støtte for høye nok avgifter. Karbonavgift til folket (KAF) må utredes.
 • Høyere avgift på plast, og forbud mot éngangs-plastprodukter
  Plast er billig og oversvømmer samfunnet og naturen. Forurensingen koster samfunnet dyrt, og dette må gjenspeiles i prisen.
 • Ingen nye motorveier eller rullebaner
  Flyreiser blir ikke utslippsfrie på mange år. Når antall flyreiser øker, går utslippene opp, men de må ned! Motorveier bygger ned matjord og fører til økt trafikk.
 • Storsatsing på kollektivt, sykkel, elektriske ferger og lyntog
  Vi må reise utslippsfritt. På bygden kan man reise med elbil, i byene med kollektivtransport, sykkel eller gange. Mellom byene må vi ha raske tog som gjør flyreiser unødvendige.
 • Stans evig vekst – naturen forhandler ikke
  Ubegrenset materiell vekst på en begrenset planet er ikke mulig. Planet over profitt!
 • Temperaturen må ikke stige mer enn 1,5 grad
  Parisavtalen gjelder også for Norge. EUs og Norges mål for kutt innen 2030 er altfor svake. Effektive og store kutt må begynne nå!

Fraværsinformasjon:

Som vi alle husker fra forrige gang, ble fraværsreglene virkelig satt på prøve. Er ikke klimakampen litt viktigere enn to-tre timers fravær? Om det er problemer og fy med 10%, vil det bli delt ut fraværspapirer, som det da er opp til lærer/administrasjon om skal godkjennes eller ikke. Dette har variert fra skole til skole. Hør med læreren din!

Legg igjen en kommentar