Er liksom ikke dette hardt politisk arbeid?

Fylkeskommunen spesifiserer i en epost til oss at føringene til rektorene ikke vil bli endret, og at de tolker regelverket slik at streiken og demonstrasjonen ikke regnes som politisk arbeid eller gir rett til godkjent fravær.  De åpner likevel en mulighet for skolene:

«Dersom en skole legger opp til at 14. mars kan brukes som del av et faglig opplegg med læringsmål, kan det vurderes å gi godkjent fravær.»

Klimaopprøret er sterkt uenig i fylkeskommunen sin trange tolkning av hva som er «politisk arbeid», da vi mener at alle skal la lik rett til å delta i demokratiet. Vi vil derfor oppfordre skoler og lærere til å definere deltakelse i klimaopprøret 14. mars som faglig relevant opplæring i demokrati.

Vi vil oppfordre alle elever til å utfordre sin lærer og skole til å gi godkjent fravær. Vi vil dele ut undertegnet bekreftelse på at de har deltatt i en politisk markering etter demonstrasjonen. Om du ikke får godkjent fravær, så bør du likevel delta i aksjonen. Klimaet du skal leve i om noen tiår er mye viktigere enn et par timers ugyldig fravær.