Fra demonstrasjonen i Bergen 5. juni 2018.

I Bergen 1990 demonstrerte 2000 ungdommer for klimaet! De dannet en ring rundt Hotell Norge, der det var internasjonal ministerkonferanse som skulle bestemme hvordan man kunne kutte klimautslippene. Nå har det gått nesten 30 år, som har vært kastet bort til det demonstrantene allerede da forsto ville skje: 30 år med BLA-BLA-BLA!

Greta Tunbergs appell stemmer 100% med Klimaopprøret sitt initiativ.

Nå krever vi handling! Dagens makthavere ofrer framtidens klima for kortsiktige økonomiske hensyn. Prisen må betales av dagens barn og ungdom når vi passerer 50 og blir gamle. Dette godtar vi ikke!

Derfor oppfordrer vi deg til lage skolestreik fra ca kl 12 den 14. mars, og komme på Torgallmenningen i Bergen, eller lage en egen demonstrasjon på hjemstedet ditt.


Vi demonstrerer under disse parolene

Full stans i all oljeleting og start avvikling av oljeproduksjonen  
Store deler av oljen og gassen som allerede er funnet kan ikke brennes. Det er absurd å lete etter mer.

Investeringer fra fossilt til grønne arbeidsplasser
Enorme summer investeres i ødeleggelsen av vår framtid. Bruk heller pengene til grønn omstilling!

Alt fossilt må bli dyrt – gi pengene til folket

Så lenge fossilt er billigst, blir det brent. Avgiftene må bli høyere, og returneres til folket på en rettferdig måte for å sikre støtte for høye nok avgifter. Karbonavgift til folket (KAF) må utredes.

Høyere avgift på plast, og forbud mot éngangs plastprodukter

Plast er billig og oversvømmer samfunnet og naturen. Forurensingen koster samfunnet dyrt, og dette må gjenspeiles i prisen.

Ingen nye motorveier eller rullebaner

Flyreiser blir ikke utslippsfrie på mange år. Når antall flyreiser øker, går utslippene opp, men de må ned!  Motorveier bygger ned matjord og fører til økt trafikk. Prioriter tofelts trygge veier!

Storsatsing på kollektiv, sykkel, elektriske ferger og lyntog Vi må reise utslippsfritt.

På bygden kan man reise med elbil, i byene med kollektivtransport, sykkel eller gange. Mellom byene må vi ha raske tog som gjør flyreiser unødvendige.

Stans evig vekst – naturen forhandler ikke

Ubegrenset materiell vekst på en begrenset planet er ikke mulig. Planet over profitt!

Temperaturen må ikke stige mer enn 1,5 grad

Parisavtalen gjelder også for Norge. EUs og Norges plan om 40% kutt innen 2030 er altfor svakt. Effektive og store kutt må begynne nå.

Lurer du på om du har rett til politisk fravær? Les mer om det her!